Mats Waltré

Sorgerop

inifrån skickades budet om livet som saknaden visar
forsar som ymnigt och tillgivet flöde
för mig
vänder så blicken mot källor i obesökt sjungande dunkel
O, var är du, om en stund så försvinner
mitt jag

ur "om O" (Röster från jorden)