Mats Waltré

Jacques Fesch in Memoriam, del 3

Frågan om mening, frågan om Gud
många är valen då tänkandet styr
sättet att leva är frågan om hud
sättet att leva är svaret som pyr


Leva i kärlek i givande liv
Sättet att leva är sättet att dö
sättet att dö är i seende nu
Tacksamhet, tillförsikt, lågande blick
Svaret på frågan ett ljungande ”Ja!”


Vad ska jag tänka? Vad ska jag ge?
Helgonens passioner skänkte en skatt
öppen för alla som hungrande se
Lär av de heligas färder mot natt
innerst en önskan om helighet ber

Diktsamling "Vemodets Örter"