Mats Waltré

Dag 1 - ensamheten i Getsemane

ensamheten i Getsemane
delar du med oss
den starkes övergivnes
ensamhet i vårskymning
delar du med oss
och över skymningsmarkens
i dess dunkel och dofter
delar du med oss
medlidandets gåva
utan att bli hörd
delar du med oss
i rädslan för kalken
delar du med oss
att vara människa
och skänkte oss
det största, det äldsta
en stund, en enda timme
att få hålla din hand
i tystnad vara behövda
för kärleken, vår skapare
låta hjärtat värka för dig
att sitta bredvid dig
i din ensamma vaka

Diktsamling "om O"