Mats Waltré

Känsligt sinne

Känsligt sinne hör bortom bröders
karga läten – lyssnar inunder
ytan efter själens ensamma
vandringar sorgsna


Ensam, fattig, vandrande broder
bär i tysthet, utan att veta,
tunga bördor, tyngd som får jord i
lidande sinne

Diktsamling "Vemodets Örter"