Mats Waltré

Om dagen

Om dagen solen flyttar dag mot natt
och under dagen längtan fylls av hopp
om rena lätta ljus och varma skratt.
Och solen lyser över jordens lopp
och allt som strävar, strävar efter att
den skaparkraft som fyller jordens kropp
ska uppenbaras vara jordens skatt
och längtan tränger ständigt fram och opp


Man törstar efter ljus man inte ser
och morgondagen sjunker vänligt ner
och fångar varsamt varje enskild bön
som innerst helig är, och ytterst skön
Och faderns väntan skapar jord en röst,
så skapas vi och hoppet är vår tröst

Diktsamling "Vemodets Örter"