Mats Waltré

Eller det är inte alls

mannen från Elea följde märrarna
hela vägen till sitt hjärtas slutstation
men han kände inte den mörka ängeln
ormen som skapade skuggan
skyggheten som skapade lögnen
lögnen den oerhörda


och även om han inte förnam
fulländning eller smektes av helhet
så anade han starkt, kanske ömt
att man inte skapar en katedral
med en inbyggd svart spricka
med en förruttnelsens stank
som trotsigt vägrar försvinna

ur "om O"