Mats Waltré

Höstlöv

Höstlöv dystra, ystra med dödens
renhet, faller stilla en morgon
flammigt gnisterröda, tunga av
frosthinnan kall

Diktsamling "Vemodets Örter"