Mats Waltré

Ett hjärta på stranden

ett hjärta på stranden
i nyanser av hud
nyanser av mjuka toner
blekskära och milda molngrå
invirvlar och fält


ett hjärta på stranden
översköljt och åldrat lent
till tiden utlämnad
ovan grovkornig sand
under brännande sol
utlämnad i väntan
med en smak
av tillit och inre syn


ljumma är vindarna
och tyngden är viss
livet går över dagar
över nätter och undran
var hör jag hemma
och ett svar landar
inifrån mjukt


om inte

i en kyss genom tidsåldrar
i vänfölje med frid
där förlåter befriar
dig från mig från dig
i försoning med att leva
livet som skrider mot sitt slut
för ett hjärta på stranden
i tacksamhet, i lovsång

Diktsamling ”Bara ljus”