Mats Waltré

du där!

du där!
och du där!
är svaren lindande lena?
som sanningens sånger?
som i sanningens ånger?
eller stumma ... tigande tomma?


du där!
du där!
steg för steg kryper
hisnande hav
krympande rum
och sen så nalkas natten


och du och du!
detta är domen
kväljande din röst kväver
flämtande låga
flyger lågt
i svartnande natt som svarar

Poeten i "8 glas"