Mats Waltré

Så enkelt

vildmjuka
sanddjinner i öknen
sammetsskira
dimmors älvadans
sveper förbi eller bort


ängelens viskning
är vind som vindlar
samvetets röst
med blodrött larm
med vilande grönska
djupt i dig själv
och som bara vill höras


så enkelt, så nära


och som bara vill höra
att du är med
bland vinodlingar
och örtstekt lamm
eftersom vinden far
och vi inte vet vart


och berättar om att
lyssna med öppen hand
i liv som leker
fram till skymningsland
för det finns en tid

Diktsamling "Sånger till Saknadens lov"