Mats Waltré

Blåser en liten kyss

blåser en liten kyss från min hand
från en oplöjd och obesådd åker
till den fuktiga jorden


det bästa är ögon fyllda av skratt
i tårar
det bästa är beröring
det bästa är i ro med sig själv
för att komma ut
från ett tomt tystat land


kärleken är varken
kall eller torr
eller utan kostnad
kommer som en kyss genom luften
och bryter skalen
går som en sanningsvind
igenom dolda rum
lyser och berättar
och tvingar mig
att se
när den lever
varm och glädjeögd
och mig mottagande


och du
du bär mitt hjärta i din hand
för där vilar det redan
vid en inre horisont
långt borta och nära


jag gläds i mitt hjärta
när jag berörs
när ditt lidande
kramar mitt hjärta
och jag gråter
jag gläds i mitt hjärta
när beskuggad ande
från det förgångna
förvandlas till sitt ljus

Diktsamling "Bara ljus"