Mats Waltré

När jag

När jag vänder blicken inåt
finner jag en himmel
en rymd, utan ände, utan horisont
mellan himmel och jord är jag

Diktsamling "Vemodets Örter"