Mats Waltré

du hörde, du hörde

du hörde, du hörde
men valde
att inte höra
du hörde dina utdelade sår
du hörde hur de skrek
du såg hur de vred sig
men hörde bara
ditt eget tal
ditt försvar
för dig ... för vem
för dig ... till vem
o milde

Poeten i "8 glas"