Mats Waltré

Ab ovo

Ab ovo – spanar efter kvinnan min
Och varför? Drifter, ja, … och livets gång,
en längtan, trängtan, väntans sträva sång
Så bygger minnet – brinn min själ, så brinn


Och många vackra fina barn jag fick
På längtan följde glädje, spädbarnsfröjd,
Och deras ögon skimrar, jag är nöjd
Och mätt med åren, åren gick och gick


Men utan hunger – allt blir skört, så sprött
I nederlaget gåvan skänks: ett ord!
Ab ovo: ”Ämnad!” gror i torkad jord
Se barn och liv - mitt hopp är återfött


Så brinner livet – askan är en skatt
som redan lyser i min sommarnatt

Diktsamling "Vemodets Örter"