Mats Waltré

blymörkt hav

rullar rädslans våg

brått ur svalget

Diktsamling "Trollsländans vind"