Mats Waltré

Orden gick direkt


orden gick direkt till plågan
och i den kalla stormen
bland svavlets döda lukter
nämndes de vid namn
och i ett piskande löv
skänktes en stor tanke


strået lyste i den gula dimman
och järngreppet lossades en aning
oh Gud, tack, vad skönt
dimman lättade
och ängarna och skogsbrynen
badade i blänkande höstljus
och i blicken från spejande rådjur
gick gässens fågelsträck mot norr
och löften var levande, lovande
detta är en ny dag
den andra dagen har börjat

Diktsvit "inte bara stenarna - utan den ljusa sanden också"