Mats Waltré

Hon segrar, hon är skön

hon segrar, hon är född, hon är skön
med sin milda veka låga
i sin blick hon stiger in så blid
livet själv en vändpunkt, en mittpunkt
där våra val vägs mot oss själva
stunder som förändrar allt
för så kostar den oskuldsfulles blick


jorden har vattnats, hagtornets skydd
ur våra händer stiger en omsorg
under vår dag all hårdhet förvandlas
med våra sinnen vi går i glädje
i svunna spår, i vunna spår


se dig med hjärtslag mjuka
vända dig till din barndoms själ
sakta broderande din fana
där seende sinnen flätas
till ett bygge med rymder och valv
en katedral i ljusaste färger
och tillåtelse att andas över jorden

Diktsvit "inte bara stenarna - utan den ljusa sanden också"