Mats Waltré

Från jorden stiger regnet

från jorden stiger regnet
och som du är fjättrad
verkar en droppe för dig
och skapar dig ett elfenbenstorn
för dig att skåda ifrån
så att du fortsätter
att dras till din bestämning
är kvar

ur "om O"