Mats Waltré

Ett minne till dig


du kom och öppnade
själen för vindens
varma viskningar
en virvelvind
fick tag i mitt hjärta
en värmande eld
fyllde mitt bröst
dina gåvor var du
dina gåvor var du

Diktsamling "Bara ljus"