Mats Waltré

Hela sig ger han

hela sig ger han
från evighetens orum
förbehållslöst, förtröstande
hela sig ger han
döende, bedjande
förbehållslöst, återvändande
räcker fram hela sig
så försvarslös
se, jag är ett nyfött barn
spädbarnet räcks till min famn
och hans ögon ber mig
ta hand om mig
får jag bo hos dig

ur "om O"