Mats Waltré

glimmar sol om sommar

glimmar sol om sommar
längtar långs med natten
natten bär en skatt men
tjuv som tjänar mörker
stelnar stum som lava
sten som talar tystnad
brister skör och spröd som
stendamm utan sommar

Poeten i "8 glas"