Mats Waltré

Ett uns av guld

en åder av sanning
djupt i urbergets lögner
dold bland orden
och viljan förklädd


gåtor på flykt
mot eller till
dofter som luktar
tro på mig
och jag äter dig
handen i en båge
öppna armar
se mina ögon
och tro på mig


och jag svarar dig
enkelt och blankt
men framför allt rakt
rillande klart
där godhetens mask
och där, strax under
vita likmaskar


när får du vila
mellan gråhet
mellan hopp
mellan slukande hål
mellan grått och grått


bakom bålverk och borg
spelar du, spiller du
det dåliga samvetet
oro och ostämd orgel


men ändå ett ljud
och torra tårar till trots
en längtan att luttras
ljud till läte till ton


med storsint hand
och stillsam nigning
lägger ödet mjukt
en lilja vid dina fötter
lockar och manar
att stiga ner
i gruvan och bryta

Diktsamling "Existens"