Mats Waltré

Tysta sekler

Tysta sekler spelar sin ton när
lövet böljefaller mot jord om
hösten – syn för hungriga ögon
tvingar till glädje


Glädjen låter tonernas ljus och
skickar vind i vandrarens spår – men
följsam är dess vävnad och minnen
finner ett vara

Diktsamling "Vemodets Örter"