Mats Waltré

åter i mars

det var återigen i mars månad
kalla isdimmor kröp om natten
i gryningstimmen blåstes revelj
kriget mot vanmaktens hårda skal


skenmakten i den egna viljan härskade
så spröd, så naken, så ståtlig och ensam
vem om inte jag, när om inte nu
redo att rida ut i hålrum blå

Ur diktsviten ”Det var i mars månad