Mats Waltré

10:00 Kairo

10:00, Kairo
20:00, Berlin XX:00, var som helst


ondskan slår mot det sköraste
tilliten och hoppen och kärleken
det fysiska hatets ondska
ett bälte med bomber
han gick till vänster
för där var de
kvinnor och barn
bedjande i advent
kroppar i stycken


ondskan slår mot det sköra
tilltron till kärlek
förmågan att förlåta
ondskan vill bara ett
att hatet ska föda
hämnd och hat
och svarta hjärtan


vi ska be för våra hjärtan
att de inte går förlorade
i hat som göder ondska
onda frön som gror
mörka hårda hätska


vi ska be för våra hjärtan
att medlidande ska leva
överleva
att våra hjärtan ska leva
så att de kan ge
så att de kan ge


vi ska be för mördarnas hjärtan
att de inte går förlorade
vi ska be för mördarnas hjärtan
att de ska se
att de ska se

(2016)