Mats Waltré

Nästa fokus blir en science fiction, diktsvit i/ur ljus, porträtt som noveller, framtidsscenarier eller artiklar om sakernas tillstånd. Jag vet inte.